Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΣΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Γεννήθηκε στη Βέροια το 1983 και κατοικεί στη Νάουσα. Είναι Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

·Απόφοιτη του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς – MBA/TQM.

·   Απόφοιτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΞΕΝΕΣΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ       MICHIGAN PROFICIENCY, Cambridge Lower

ΙΣΠΑΝΙΚΑ     BASICO

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

·   MSOFFICE(Word, Excel, Power Point, Outlook) - ΠιστοποίησηCAMBRIDGE

·   MS Project / MS Visio

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Νοέμ/Δεκέμ 2006:        "The European foundation certificate in banking"

                                 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Μάιος 2004:            "Τα παράγωγα και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων- Η πρακτική χρήση των παραγώγων στην επιχείρηση" , Πανεπιστήμιο Πειραιώς , CIF

Απρίλιος 2003:          "Διαχείριση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου", Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καθηγητές Πανεπιστημίου κ. Διακογιάννης και κ. Σκιαδόπουλος

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Απρίλιο 2009 έως Σήμερα: Τμήμα Επιχειρήσεων & Τμήμα ιδιωτών

EUROBANK  EFG – FINANCIAL PLANNING SERVICES

Δεκέμβριος 2007- Δεκέμβριος 2008: ΤμήμαBusiness Strategy & Analysis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Οκτώβριος 2006-Οκτώβριος 2007: Τμήμα Χορηγήσεων & Τμήμα ιδιωτών-Στεγαστικά Δάνεια

EUROBANK  EFG - OPEN 24                                             

Φεβρουάριος 2006- Αύγουστος 2006: Τηλεφωνική προώθηση τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης.

ΦΥΣΕΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός