Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ; - ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 32 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Νάουσας, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 12+6=18 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, Γ) έως (2) σταυρούς από τους 11 υποψήφιους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 32 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Νάουσας, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 12+6=18 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Αρκοχωρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 32 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Νάουσας, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 12+6=18 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Γιαννακοχωρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 32 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Νάουσας, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 12+6=18 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 32 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Νάουσας, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 12+6=18 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Στενημάχου.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 12 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμίων, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+6=38 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΑΝΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 12 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμίων, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+6=38 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κοπανού.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 12 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμίων, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+6=38 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Λευκαδίων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 12 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμίων, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+6=38 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνας.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 12 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμίων, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+6=38 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 12 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμίων, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+6=38 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ειρηνούπολης, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 6 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ειρηνούπολης, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+12=44 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ανθεμίων, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 6 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ειρηνούπολης, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+12=44 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ανθεμίων, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει: Α) έως τρεις (3) σταυρούς από τους 6 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ειρηνούπολης, Β) έναν (1) σταυρό από τους υπόλοιπους 32+12=44 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των Εκλογικών Περιφερειών Νάουσας και Ανθεμίων, Γ) έναν (1) σταυρό από τους υποψήφιους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός