Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει:

o        Την εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού σε συνολικό μήκος 16.703 m οι οποίοι τροφοδοτούνται κατά βάση από την πηγή Καραμπουρνάρι και δευτερεύοντος από την πηγή Κουτσούφλιανης.

o        Την τοποθέτηση αγωγών από PE-HD κατάλληλης διαμέτρου με ονομαστική πίεση PN 10 atm. Η εγκατάσταση των αγωγών θα γίνει σε βάθος 1 μ. Η τυπική διατομή προβλέπει πλάτος πυθμένα του ορύγματος ίση με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού προσαυξημένη κατά 0.40 μ. με κατακόρυφα πρανή. Το σύνολο των αγωγών που θα εγκατασταθούν παραπλεύρως/κατά μήκος υφιστάμενων δασικών δρόμων (τρακτερόδρομων, χωματόδρομων και ασφαλτόδρομων).

o        Την κατασκευή ημιυπόγειας δεξαμενής νερού από σκυρόδεμα χωρητικότητας 200 κ.μ. πλησίον του οικισμού Άγιος Παύλος.

o       Την τοποθέτηση αντλιοστάσιου δυναμικότητας 30 κ.μ./ώρα δίπλα στην υφιστάμενη δεξαμενή (ημιυπόγεια, από σκυρόδεμα) χωρητικότητας 100 κ.μ. που είναι κατασκευασμένη λίγα μέτρα κατάντη της πηγής Κουτσούφλιανης, για την μεταφορά νερού κατά τους θερινούς μήνες προς την υφιστάμενη δεξαμενή στο Παλαιοχώρι. Το αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί εντός μικρού οικίσκου και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός