Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

 

Το έτος 2004 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της αποχέτευσης του Δ.Δ Στενημάχου. Ένα πάγιο αίτημα του Διαμερίσματος αυτού πλέον υλοποιήθηκε από τον Δήμο Νάουσας μέσα από χρηματοδότηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου (ΕΠΤΑ). Την πρώτη φάση του έργου που έχει υλοποιηθεί ακολούθησε μέσα στο έτος 2005 η ολοκλήρωσή του και πάλι από ίδιους πόρους του Δήμου και ειδικότερα από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με προϋπολογισμό 150.000€.

Με την εγκατάσταση του σύγχρονου Βιολογικού Καθαρισμού (έργου χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ με 100% χρηματοδότηση) λύνεται πλέον το αποχετευτικό πρόβλημα του Στενημάχου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός