Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.318.396 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

 

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την προσθήκη δύο νέων πολυστρωματικών φίλτρων ταχυδιύλισης νερού δυναμικότητας 93,75 κυβ.μέτρων/ ώρα το καθένα, την κατασκευή-επέκταση υποδομών και εγκαταστάσεων για την προεπεξεργασία του πόσιμου νερού πριν από την είσοδό του στις μονάδες ταχυδιύλισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων φίλτρων προεπεξεργασίας του νερού, δυναμικότητας 281,25 κυβ.μέτρων/ ώρα το καθένα,  τα οποία θα κατακρατούν αιωρούμενα στερεά μέχρι 50μm. Τα νέα φίλτρα με τον τεχνικό εξοπλισμό τους στεγάζονται στο νέο χώρο των 154 μ2 που έχει διαμορφωθεί με την επέκταση του μεταλλικού κτιρίου. Επισημαίνεται ότι η προμήθεια του σύγχρονου συστήματος προεπεξαργασίας και των φίλτρων ταχυδιύλισης, είναι ειδικά μελετημένο για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις του πόσιμου νερού της Νάουσας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός