Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ- ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

 

Φορέας υλοποίησης/δικαιούχος: ΔΕΥΑ Νάουσας

 

Υποέργο 1: Έργα ΠΜ για την εγκατάσταση νέων υδατοδεξαμενών στις Τ.Κ. Μονοσπίτων και Πολυπλατάνου Δ. Νάουσας, Π/Υ:89.430,90 χωρίς ΦΠΑ

Το υποέργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων ΠΜ για την προετοιμασία της εγκατάστασης των υδατοδεξαμενών, στα γήπεδα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδροδότησης των δύο οικισμών αναφοράς. Ειδικότερα προβλέπονται εκσκαπτικές εργασίες, εργασίες εξυγίανσης του εδάφους και εν συνεχεία κατασκευής εδαφόπλακας. Επίσης, περιλαμβάνονται το σύνολο των υδραυλικών εργασιών για τις συνδέσεις των αντλητικών συγκροτημάτων των υφιστάμενων γεωτρήσεων με τις νέες υδατοδεξαμενές, καθώς των υδατοδεξαμενών με τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών. Το σύνολο του εξοπλισμού προβλέπεται να εγκατασταθεί σε νέους προκατασκευασμένους οικίσκους τύπου ISOBOX.

 

Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίων με ανοξείδωτες δεξαμενές στις Τ.Κ. Μονοσπίτων και Πολυπλατάνου Δ. Νάουσας, Π/Υ:140.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση από 1 ανοξείδωτη προκατασκευασμένη υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 250 κ.μ., προς αντικατάσταση των υφιστάμενων υδατόπυργων, στους οικισμούς αναφοράς. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια και σύνδεση κάθε υδατοξεξαμενής με 3 αντλητικά συγκροτήματα 40 κ.μ./ώρα το καθένα, μετά των ρυθμιστών στροφών (inverters) τους, για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής και της πίεσης λειτουργίας τους, ανάλογα με τη ζήτηση νερού στο δίκτυο ύδρευσης κάθε οικισμού.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός