Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας των μελών, η συλλογή, αποθήκευση και εκτύπωση αναφορών για κάθε ηλικιωμένο, η προμήθεια φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης καθώς και φορητών συσκευών τηλεϊατρικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός