Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ INTERNET

Το έργο που υλοποιήθηκε από τον Δήμο για λογαριασμό του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας περιλαμβάνει:

  1. Αγορά και εγκατάσταση υλικού πληροφορικής
  2. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού
  3. Δικτύωση
  4. Αγορά επίπλων γραφείου και διαμόρφωση χώρων
  5. Δημιουργία ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων και κόστος συντήρησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός