Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ "ΛΟΓΓΟΥ-ΤΟΥΡΠΑΛΗ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα «Λόγγου-Τουρπάλη» αποτελεί την πρώτη βιομηχανική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε στη Μακεδονία το 1875 και από τις πρώτες στο χώρο των Βαλκανίων. Με κινητήριο δύναμη τα άφθονα νερά της Νάουσας το εργοστάσιο λειτούργησε αρχικά ως μονάδα επεξεργασίας βαμβακιού και μαλλιού αργότερα. Το συγκρότημα, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο της βιομηχανικής αρχαιολογίας, αγοράστηκε από τον Δήμο Νάουσας το 1985 και από το 1989 ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων του.

    Την περίοδο 2003-2004 ολοκληρώσαμε το δύσκολο έργο αποκατάστασης, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ και η χρήση των κτιρίων, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη στέγαση του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας. Το Πανεπιστημιακό Τμήμα λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2013, όταν με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το τμήμα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη.  

     Το συγκρότημα «Λόγγου-Τουρπάλη» καταλαμβάνει έκταση 10.000 τ.μ., η συνολική επιφάνεια κλειστών χώρων είναι περίπου 5.380 τ.μ. και αποτελείται από ένα σύνολο κτιρίων με διάταξη σε 3 επίπεδα:

·          Στο πρώτο επίπεδο κτηρίων, μετά την είσοδο και παράλληλα με τον κεντρικό δρόμο εισόδου στην πόλη, διατάσσονται τα μικρότερα ισόγεια κτίρια που υπήρξαν τα κτίρια διοίκησης του εργοστασίου και σήμερα στεγάζουν τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου. Συνολικό εμβαδόν κτιρίων 1.000 τ.μ.

·          Στο αμέσως επόμενο και υψομετρικά χαμηλότερο, δεύτερο επίπεδο, υπάρχουν τα κτίρια  «Γ» και «Δ», με συνολικό εμβαδόν 1.612 τ.μ.

·          Τέλος, στο χαμηλότερο υψομετρικά, τρίτο επίπεδο, βρίσκονται τα κτίρια «Α» με και «Β» με συνολικό εμβαδόν 2.760 τ.μ., στα οποία στεγάστηκε το Πανεπιστημιακό Τμήμα την περίοδο 2003-2013. Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να  ολοκληρωθούν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι εργασίες μεταφοράς του εκπαιδευτικού εξοπλισμού (έπιπλα, γραφεία, υπολογιστές κλπ.) ώστε να γίνει στη συνέχεια η παράδοση στο Δήμο Νάουσας.

       Το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα  «Λόγγου-Τουρπάλη» έχει χαρακτηριστεί από την πολιτεία ως μνημείο της βιομηχανικής αρχαιολογίας, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οριοθετεί τις χρήσεις του στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των τεχνών.

   Με το μεγάλο έργο αποκατάστασης που υλοποιήσαμε, ένα ΕΡΓΟ ΟΡΟΣΗΜΟ,  σήμερα ο Δήμος μας διαθέτει ένα κτίριο πραγματικό "κόσμημα", κατάλληλο να αξιοποιηθεί σε δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και τουρισμού. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός