Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΑΜΟΤΡΙΒΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ «ΜΑΚΗ»

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΟΣ "ΜΑΚΗ¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 218.000 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

 

Το έργο της επανάχρησης του προσκτίσματος που στέγαζε τον υδρόμυλο του σησαμοτριβείου «ΜΑΚΗ» σε χώρο πολιτισμού και τουριστικής προβολής ενσωματώνεται ως έργο στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάδειξης και ενοποίησης του Αστικού Χώρου της Νάουσας μαζί με μια σειρά άλλων συμπληρωματικών και συμβατών έργων με αυτό.

 

Το έργο που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, περιλαμβάνει την ανακατασκευή και επανάχρηση του προβιομηχανικού εργαστηρίου κατεργασίας σησαμιού στο ισόγειο τού κυρίως κτίσματος, καθώς και την ανακατασκευή του προσκτίσματος που στέγαζε τον υδρόμυλο του σησαμοτριβείου. Το πρόσκτισμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το κτίριο "Μάκη" ιδιοκτησία του Συλλόγου " Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες", το οποίο έχει ήδη αποκατασταθεί με το έργο που ολοκλήρωσε ο Δήμος το 2010, ανακατασκευάστηκε στην αρχική του μορφή και στεγάζει το Σύλλογο.

Με τις εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο έργο, στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός