Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.512.900 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας και εξοπλισμού τεμαχισμού των απορριμμάτων συνολικά της Π.Ε. Ημαθίας, ώστε να διευκολυνθεί και να καταστεί βιώσιμη η μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ όμορων περιοχών και να διασφαλιστεί η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της περιοχής.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

·         Η προμήθεια ενός ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας) και δύο ημιρυμουλκούμενων containers ειδικών χρήσεων μεταφοράς απορριμμάτων, καθώς και δύο κλαδοθρυμματιστών, για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας στο ΧΥΤΑ Έδεσσας ή στο ΧΥΤΑ Δυτ. Μακεδονίας.

·         Η προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων, ενός οχήματος για την μεταφορά του τεμαχιστή και ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα με αρπάγη για την τροφοδοσία του τεμαχιστή, για τη διευκόλυνση της μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων και των 3 Δήμων της Π.Ε. Ημαθίας στους ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, ΧΥΤΑ Έδεσσας και ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.

 Στα πλαίσια του έργου, θα γίνει προμήθεια:

·         ενός (1) Ρυμουλκού οχήματος (τράκτορας),

·         δύο (2) Ημιρυμουλκούμενων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων,

·         δύο (2) Ελκόμενων κλαδοθρυμματιστών

·         ενός (1) Μηχανήματος Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων

·         ενός (1) Όχημα τύπου γάντζου για την μεταφορά του τεμαχιστή (τράκτορας)

·         ενός (1) Ελαστιχοφόρου εκσκαφέα με Αρπάγη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός