Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. «ΚΟΥΤΙΧΑ», 2. «ΤΣΑΪΡΙΑ ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ», 3. «ΠΛΑΚΕΝΙΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.399.985 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ του Δήμου Νάουσας:

«ΚΟΥΤΙΧΑ» έκτασης 12 περίπου στρεμμάτων, «ΤΣΑΪΡΙΑ ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ» έκτασης 20 περίπου στρεμμάτων, «ΠΛΑΚΕΝΙΑ» έκτασης 40 στρεμμάτων περίπου.

Το έργο περιλαμβάνει τη υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη μελετών Τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Οριστικής Μελέτης Έργων Αποκατάστασης των ΧΑΔΑ  και την κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Οι μελέτες περιλαμβάνουν εργασίες  τοπογραφικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, χημικοτεχνικές, αδειοδοτήσεις κα.

Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

·         Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης ανάγλυφου.

·         Κατασκευή έργων στεγάνωσης,

·         Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός