Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Το έργο υλοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή Τριών Πηγαδιών και Μεταμόρφωσης Νάουσας, ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμός, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα της και να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για ισόρροπη ανάπτυξη του ευρύτερου Δήμου Νάουσας. Ακόμη και επειδή στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μεταμόρφωσης υπάρχει σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή το έργο αυτό ωφελεί τους εν λόγω παραγωγούς.

Το έργο περιλαμβάνει:

-Πλάτος καταστρώματος δρόμου 6μ. με έρεισμα 0,75μ. ένθεν και ένθεν του δρόμου και επένδυση φυτικών γαιών

-Μήκος δρόμου 7,043 χλμ.

-Ασφαλτική προεπάλειψη

-Ασφαλτική στρώση βάσης

-Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

-Ρείθρο κατά μήκος μιας πλευράς της οδού και δυνατότητα επένδυσης του σε τμήματα της οδού με κατά μήκος κλίση >3,5 %.

-Σήμανση

-Μετατόπιση κολόνων ΔΕΗ – ΟΤΕ.

-Μετατόπιση δικτύου ΔΕΥΑΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός