Τάσος Καραμπατζός
 • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Συμβολή των οδών Στουμπάνων – Γ. Σεφέρη – Αρ. Κόκκινου – Αγ. Θεολόγου

Η προτεινόμενη νέα διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Ευαγγελίστριας – βλέπε και σχέδιο Ο-1 Οριζοντιογραφία – ουσιαστικά εκμεταλλεύεται το υπάρχον πλάτωμα στη θέση των συμβολών και προτείνει την δημιουργία ενός κυκλικού κόμβου με ελαφρά εκτροπή των συμβαλλόντων οδών.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται :

 • Η κατασκευή κυκλικής νησίδας εσωτερικής ακτίνας 4,50μ. και εξωτερικής (άκρο οδοστρώματος) 10,50μ. που επιβάλλει την κυκλική κίνηση των οχημάτων. Περιμετρικά της κυκλικής κεντρικής νησίδας θα κατασκευαστεί επιφάνεια από έγχρωμο σκυρόδεμα (apron) συνολικού πλάτους 2μ. και διαμόρφωση με χαμηλό κράσπεδο (max. 7εκ.) για μεγαλύτερη ασφάλεια στους χρήστες της νέας διαμόρφωσης και διευκόλυνση της κίνησης των βαρέων οχημάτων και λεωφορείων. Η ολοκλήρωση του κυκλικού κόμβου περιλαμβάνει την πλήρωση του εσωτερικού του με φυτική γη.
 • Η διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφοριακής λειτουργίας όλων των συμβαλλόντων οδών μετά από κατάλληλη διαμόρφωση στη περιοχή συμβολής τους στον κυκλικό κόμβο έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η δυνατότητα κίνησης αναστροφής (συνθήκες U-Turn) με όλες οι κινήσεις να επιτυγχάνονται μέσω του κυκλικού κόμβου.
 • Η δημιουργία χώρων στάθμευσης πλευρικά της οδού Σεφέρη για την εξυπηρέτηση του Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου.
 • Η δημιουργία διαβάσεων πεζών από και προς τον Παιδικό σταθμό – Νηπιαγωγείο.

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης της κίνησης των πεζών προστέθηκε μία διάβαση πεζών στην οδό Στουμπάνων.

 

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ:

Συμβολή των οδών Αγ. Αθανασίου – Γεννηματά – Αλωνίων

Η προτεινόμενη νέα διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Πυροσβεστικής – βλέπε και σχέδιο Ο-2 Οριζοντιογραφία – ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τον υπάρχοντα ασφάλτινο χώρο περί τη θέση αυτή και περιλαμβάνει:

 • Τη διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφοριακής λειτουργία της οδού Γεννηματά καθιστώντας την ως την κύρια οδό του οδικού δικτύου.
 • Τη διατήρηση της μονόδρομης κυκλοφοριακής λειτουργίας για τις οδούς Καραβαγγέλη & Αγ. Αθανασίου (από και προς την οδό Γεννηματά αντίστοιχα).
 • Την μονοδρόμηση (προς την οδό Αγ. Αθανασίου) της οδού Αλωνίων.
 • Τη δημιουργία αυτόνομου / διακριτού προαύλιου χώρου για τις ανάγκες λειτουργίας του Σταθμού Πυροσβεστικής του Δήμου Νάουσας 245 τ.μ. περίπου.
 • Δημιουργία πεζοδρομίων πλευρικά των οδών και κατασκευή διάβασης πεζών για την κίνηση / καθοδήγηση των πεζών.
 • Δημιουργία πλατυσμάτων στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της οδού Γεννηματά για την εξυπηρέτηση τόσο του παρακείμενου περιπτέρου όσο και του παρακείμενου χώρου αναψυχής του Σταθμού Πυροσβεστικής.

Μετατοπίζεται η διάβαση πεζών επί της οδού Γεννηματά από το χώρο μπροστά από την Πυροσβεστική στη διασταύρωση της Γεννηματά με τη οδό Αγίου Αθανασίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διέλευσης των πεζών.

 

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΦΟΡΟΥ

Συμβολή των οδών Χρ. Πετρίδη – Γρηγ. Λόγγου – Σφαγείων – Επαρχιακής οδού Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας– Οδού προς Πανεπιστήμιο

Η νέα προτεινόμενη διαμόρφωση στη περιοχή του Ι.Κ. Φόρου υλοποιεί τις προτάσεις / ευρήματα του εγκεκριμένου Σταδίου Β’ της μελέτης που περιελάμβαναν:

 • Μονοδρόμηση της Επ.Ο.3 (Νάουσα – Σιδηροδρομικός Σταθμός Νάουσας) από την διασταύρωση του Φόρου μέχρι την περιοχή Καστανιώτη με κατεύθυνση την έξοδο από την πόλη. Το πρόσφατα κατασκευασμένο νέο οδικό τμήμα που αναπτύσσεται παράλληλα στη Επ.Ο.3, αρχόμενο από την περιοχή Καστανιώτη κινούμενο μπροστά από το Πανεπιστήμιο και καταλήγει στην Επ.Ο.3 (Νάουσα – Σιδηροδρομικός Σταθμός Νάουσας) λίγο πριν από την διασταύρωση του «Φόρου», θα αποτελεί τον αντίδρομο της.
 • Μονοδρόμηση της οδού Σφαγείων με κατεύθυνση από τον Ι.Κ. Φόρου.
 • Εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στη νέα διάταξη Ι.Κ. λόγω των ειδικών τοπικών συνθηκών που επικρατούν (μειωμένη ορατότητα και χαμηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας λόγω γεωμετρικών στοιχείων χάραξης οδού στη θέση αυτή – Κατά Μήκος κλίση 8,5% - Οριζοντιογραφική ακτίνα R=28μ. περίπου). Με βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους όπως αυτοί προέκυψαν από την εφαρμογή του κυκλοφοριακού προτύπου, που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλη της Νάουσας, υπολογίστηκε το πρόγραμμα σηματοδότησης του κόμβου (βλέπε Παράρτημα 2). Μετά την πάροδο 3 μηνών περίπου από την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του προγράμματος σηματοδότησης, αφού πραγματοποιηθούν μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων.
 • Η νέα διάταξη ουσιαστικά περιλαμβάνει τη διαμόρφωση λωρίδας αριστερής στροφής μήκους 18μ. περίπου για τους στρέφοντες προς την οδό Γεννηματά, τη δημιουργία νησίδας διαχωρισμού των κυκλοφοριακών κινήσεων ικανού πλάτους ώστε να περιλάβει τα απαραίτητα νέα στοιχεία σηματοδότησης – κατακόρυφης σήμανσης  καθώς και τη δημιουργία διαβάσεων πεζών. Το πλάτος καταστρώματος για τα δύο κύρια ρεύματα κυκλοφορίας προτείνεται σε 4,25μ. κατ’ ελάχιστον και πλάτος λωρίδας αριστερής στροφής 3μ.Υψομετρικά η νέα διαμόρφωση αναπτύσσεται στο επίπεδο των υφιστάμενων οδών.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχέδιο Οριζοντιογραφία – Ο3.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός