Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάουσας» και αφορά σε εργασίες βελτίωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Νάουσας.

Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται μεταλλικό κέλυφος με επιστέγαση από πολυκαρβουνικά φύλλα στη θέση των δύο εξωτερικών κλιμακοστασίων ώστε να καταστεί η πρόσβαση στα δύο επίπεδα που οδηγούν οι κλίμακες πιο ασφαλής και να αξιοποιηθεί ο χώρος κάτω από αυτές ως χώρος αναμονής και καπνιστηρίου. Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει την καθαίρεση του υπάρχοντος κελύφους που καλύπτει μόνο τον διάδρομο επικοινωνίας των δύο κτιρίων.

Επίσης αντιμετωπίζονται προβλήματα υγρασίας που παρατηρούνται στην οροφή του κτιρίου με κατάλληλη υγρομόνωση και αποκαθίστανται οι φθορές στα επιχρίσματα και τους χρωματισμούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός