Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Η δεξαμενή αξιοποιεί, σε μέγιστο ποσοστό, το νερό υδροληψίας της περιοχής που μέχρι σήμερα ελάχιστα εκμεταλλεύονται για άρδευση οι κάτοικοι της περιοχής, με μια υφιστάμενη μικρή υδατοδεξαμενή δασοπυρόσβεσης χωρητικότητας περίπου 50 κμ. Έχει βάση τραπεζοειδή διατομή και για την κατασκευή της έγιναν:

- Διαμόρφωση του οριοθετημένου χώρου (μικρού βαθμού διαμόρφωση εδάφους), ο οποίος έχει σχήμα φυσικής «λεκάνης».

- Κατασκευή στο συγκεκριμένο χώρο της προτεινόμενης δεξαμενής, βάσει της θεωρημένης τεχνικής μελέτης και κατ’ εφαρμογή δεδομένων της σχετικής θεωρημένης γεωλογικής μελέτης, θεωρημένης στατικής μελέτης και της σχετικής Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης (τοποθέτηση κατάλληλου γαιουφάσματος και τσιμέντου όπου απαιτείται).

- Κατασκευή αγωγού υπερχείλισης και αγωγού εκκένωσης.

- Τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξης στο χώρο της υδατοδεξαμενής και πληροφοριακής πινακίδας.

- Φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της υδατοδεξαμενής ώστε να μην υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα εναρμόνισής της στο φυσικό περιβάλλον.

Η υφιστάμενη υδατοδεξαμενή δασοπυρόσβεσης ανήκει στη δικαιοδοσία του Δασαρχείου Νάουσας.

Το μήκος των σωλήνων προς άρδευση, από την προτεινόμενη δεξαμενή έως τα τμήματα διανομής (αγροί) είναι περί τα 750μ.

Περί τα 500 στρέμματα υπολογίζεται ότι απόκτησαν δυνατότητα άρδευσης μέσω του νέου έργου.

Η πλήρωση της νέας υδατοδεξαμενής θα γίνει από τις πηγή Παλαιοχωρίου (Κουτσούφλιανης), η οποία τροφοδοτεί σήμερα μόνο την υφιστάμενη μικρή δεξαμενή πυρόσβεσης και θα υπερχειλίζει από το ήδη υφιστάμενο ρέμα, στο οποίο μέχρι σήμερα υπερχειλίζει μόνο η μικρή δεξαμενή πυρόσβεσης.

Το νερό της δεξαμενής θα χρησιμοποιείται για άρδευση των κλήρων (αγρών) στη θέση «λιβάδι» Αγίου Παύλου, που μέχρι σήμερα γίνεται περιστασιακά, υποτυπωδώς και χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός