Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ.Δ.Ι.Τ.)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Δημοτική Αρχή από το 2003 κατέβαλε προσπάθειες ώστε, εκμεταλλευόμενη τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης μέσα από την επανατοποθέτηση και τον επαναπροσδιορισμό της τοπικής οικονομίας με έμφαση στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της  εξωστρέφειας. Ένα από τα πλεονεκτήματα μας είναι η πλούσια δασική ιδιόκτητη (κατά 100%) δημοτική έκταση στο όρος Βέρμιο, εντός του οποίου βρίσκεται και το υφιστάμενο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια.

Η αξιοποίηση λοιπόν του δημοτικού Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια», αποτέλεσε για τη Νάουσα μια βασική αναπτυξιακή στόχευση. Έτσι ξεκίνησε εδώ και οκτώ χρόνια μια σειρά συντονισμένων ενεργειών του δήμου, για να εκπονηθεί ένα σύγχρονο και εφαρμόσιμο αναπτυξιακό σχέδιο στα «Πηγάδια» και την ευρύτερη περιοχή («Ντορντόπολη» και «Μπαλκόνι»).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Νάουσας πέτυχε το 2005 την ένταξη και τη χρηματοδότηση της μελέτης αξιοποίησης του χιονοδρομικού κέντρου και της δασικής έκτασης των 72.000 στρεμμάτων. Μετά από διεθνή διαγωνισμό την περίοδο 2007-2008, η κοινοπραξία «KANTOR-DROMOS» ως τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος με υπεργολάβο την εταιρεία δικηγόρων «Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες», εκπόνησε τη μελέτη ανάπτυξης η οποία κατέληγε στις εξής επενδύσεις:

α) αναβάθμιση/ επέκταση Βάσης Χ/Κ στα 3 Πηγάδια,

β) Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Υφιστάμενου Χ/Κ 3-5 Πηγάδια,

γ) διαμόρφωση Νέων Πιστών Χ/Κ στη περιοχή Μπαλκόνι,

δ) αξιοποίηση περιοχής Ντορντόπολης (με τουριστικά καταλύματα και Κέντρο Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού- ΚΕΠΑΤ)

Π/Ϋ ~40 εκ. ΕΥΡΩ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Νοέμβριο του 2011 ενέκρινε την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Α.Π. 133906/3172/ 24-11-2011 - ΑΔΑ 45700-Σ7Ξ), για το εν λόγω έργο, ρυθμίζοντας όλα τα περιβαλλοντικά και τεχνικά ζητήματα για την προώθηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου. Ο Δήμος μας από 25/07/2012 έχει υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες την οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στις γνωμοδοτήσεις των φορέων προς το ΥΠΕΚΑ, σύντομα δε θα διαθέτει και την απαραίτητη Α.Ε.Π.Ο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το έργο αυτό είναι το ωριμότερο έργο ανάπτυξης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. στη χώρα.

 

Ένταξη του έργου στον Ν.3389/2005

Με την από 09/04/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) εντάχθηκε στις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός