Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΡΜΙΟΝ»

Από τις 12/8/2010 υπογράφηκε, η υπουργική Απόφαση (αρ.πρ.35403/ΔΕ3671-12/08/2010) για το σύστημα και τα όργανα διοίκησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Βιώσιμης Ανάπτυξης Βερμίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΡΜΙΟ», συνολικού προϋπολογισμού 198.600.000 ευρώ. Το Πρόγραμμα «ΒΕΡΜΙΟ» διαπεριφερειακή- διανομαρχιακή- διαδημοτική συνεργασία, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου της Νάουσας το Μάιο του 2008, μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για την ολοκληρωμένη, αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Βερμίου κατά την διάρκεια υλοποίησής του και ειδικότερα των Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης και Φλώρινας σε μια περιοχή με μόνιμο πληθυσμό: 40.653 κατοίκων και έκταση: 1.552,3 τ. χλμ.

Θεμέλια αυτής  τις πολιτικής πρωτοβουλίας ήταν οι μακραίωνοι ιστορικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί δεσμοί που συνδέουν την περιοχή του Βερμίου. Έτσι είχε έρθει η στιγμή για σχεδιασμό κοινών δράσεων με στόχο την ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Το Βέρμιο έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους πλούσιους φυσικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα σχέδιο που να έχει ως επίκεντρο την ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  με έργα και δράσεις σε όλους τους τομείς του παραγωγικού δικτύου: υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδάτινοι πόροι, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, πολιτισμός, εκπαίδευση, τουρισμός, υπηρεσίες, τεχνολογία-καινοτόμες δράσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός