Τάσος Καραμπατζός
 • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έργα και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της ιστορίας, την στήριξη του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη (2003-2013)

     Από το 2003, κεντρικός στόχος της Δημοτικής μας Αρχής για την έξοδο από την κρίση και τα γνωστά προβλήματα της αποβιομηχάνισης και της ανεργίας, ήταν η μετάβαση της τοπικής οικονομίας σ' ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας (φυσικός-περιβαλλοντικός πλούτος, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, κρασί, ιστορία, παράδοση κ.ά.). Πρόκειται για ένα μοντέλο ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο που περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις και έργα στο αστικό περιβάλλον και σε ιστορικά σημεία της πόλης.

     Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια  με την υλοποίηση έργων από την είσοδο της πόλης μέχρι το χώρο θυσίας στους "Στουμπάνους". Σκοπός η δημιουργία ενός ιστορικού, πολιτιστικού, φυσιολατρικού και περιβαλλοντικού μονοπατιού με την ενοποίηση όλων των επιμέρους χώρων, το οποίο να βελτιώνει την ποιότητα ζωής δημιουργώντας προϋποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Προχωρήσαμε μεθοδικά και οργανωμένα στο σχεδιασμό συγκεκριμένων έργων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται για τα χρηματοδοτούμενα έργα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Συγκεκριμένα, η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ περιλαμβάνει τους χώρους:

 • Είσοδος πόλης
 • Δημοτικό Πάρκο
 • Πρώην εργοστάσιο "Βέτλανς"
 • Ποταμός Αράπιτσα
 • Χώρος Θυσίας Ναουσαίων Γυναικών "Στουμπάνοι"

 

Έργα του Δήμου μας που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ' Κ.Π.Σ.

 

     Την περίοδο 2003-2010, μελετήσαμε και εντάξαμε έργα χρηματοδοτούμενα 100% από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ' Κ.Π.Σ.), με τα οποία αναβαθμίστηκε το αστικό περιβάλλον και δημιουργήθηκαν νέοι χώροι πολιτισμού, διοίκησης και κοινωνικής μέριμνας.

Πρόκειται για τα έργα:

 • Διαμορφώσεις στην περιοχή του Δημοτικού Πάρκου και στον υπαίθριο χώρο του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος ΒΕΤΛΑΝΣ.
 • Κτίριο Διοίκησης και διαχείρισης του έργου στο πέτρινο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ και δημιουργία του εκθεσιακού χώρου Ναϊάς.
 • Επεμβάσεις στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίων Πάντων.
 • Επεμβάσεις στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα.
 • Διαμορφώσεις φυσικών διαδρομών εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα.
 • Ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία του υφιστάμενου υδροηλεκτρικού σταθμού ΒΕΤΛΑΝΣ.
 • Αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου ΠΙΚΠΑ σε βρεφονηπιακό σταθμό με αυλή.
 • Επεμβάσεις στο κτίριο του ΚΑΠΗ.
 • Αναστύλωση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου υδρόμυλου Μάκη, ιδιοκτησίας συλλόγου "Γενίτσαροι και Μπούλες".
 • Συντήρηση-ανάδειξη του κελύφους του διατηρητέου κτιρίου υδρόμυλος Ράιου.

Συμπληρωματικά, χρηματοδοτήσαμε και από πόρους του Δήμου μας τα έργα:

 • Κατασκευή Υδροτροχού στην είσοδο της πόλης.
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) δίπλα στο Ηρώο της πόλης.
 • Κατασκευή μνημείου θυσίας Ναουσαίων ηρώων στο δημοτικό πάρκο Νάουσας.
 • Δημιουργία προτομής του Μακεδονομάχου Αντωνίου Μίγγα στο Δημοτικό Πάρκο Ηρώων (πλακόστρωτο).
 • Ανακαίνιση κτιρίου «ΚΙΟΣΚΙ».
 • Ανάπλαση χώρων Δημοτικού Πάρκου.
 • Νέος ηλεκτροφωτισμός του Δημοτικού Πάρκου.
 • Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ιστορικού κέντρου Νάουσας (πεζοδρομήσεις περιοχή «Πουλιάνα»).

 

Έργα του Δήμου μας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

 

      Την περίοδο 2007-2013, μελετήσαμε και εντάξαμε έργα χρηματοδοτούμενα 100% από το ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Είναι τα έργα: 

 • Επανάχρηση προσκτίσματος και προβιομηχανικού εργαστηρίου σισαμοτριβείου κτίριο «Μάκη» (εγκαινιάστηκε 9 Φεβρουαρίου 2014).
 • Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου «ΒΕΤΛΑΝΣ» σε πολυχώρο πολιτισμού (ολοκληρώθηκαν όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις, σύντομα παραδίδεται σε χρήση).
 • Δημιουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο κτίριο «ΕΡΙΑ» (ολοκληρώθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, απομένει μόνο η οργάνωση του εκθεσιακού-μουσειολογικού χώρου).

     Επίσης, το 2004 ολοκληρώσαμε το μεγάλο έργο ανακατασκευής και επανάχρησης του διατηρητέου εργοστασίου «ΛΟΓΓΟΥ- ΤΟΥΡΠΑΛΗ». Ένα έργο ορόσημο για τη Νάουσα, το οποίο στέγασε για 10 χρόνια το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στην ίδια κατεύθυνση ενοποίησης του αστικού χώρου της Νάουσας, συνέβαλλαν θετικά έργα που υλοποιήθηκαν από συλλόγους, αλλά και έργα ιδιωτών. Πρόκειται για τα διατηρητέα κτίρια "Μυλωνά" και "Μούγγρη" (ιδιοκτησίας πολιτιστικών συλλόγων) και τα ξενοδοχεία ιδιωτών ("Χαγιάτι", "Παλαιά Πόλη").

 

      Προτεινόμενα έργα του Δήμου μας για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ. 2014-2020)

 

     Έγκαιρα έχουμε προχωρήσει στον σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων για την ένταξη και χρηματοδότησή τους στη νέα προγραμματική περίοδο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικό στο βασικό στόχο ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ. Πρόκειται για τα έργα: 

 • Κατασκευή γέφυρας νοσοκομείου σε νέα χάραξη με παράλληλη ανάδειξη της διατηρητέας τοξωτής γέφυρας νοσοκομείου.
 • Κατασκευή πεζογέφυρας στο Δημοτικό πάρκο επί του ποταμού Αράπιτσα, που θα ενώνει το δημοτικό πάρκο με τον χώρο της ΒΕΤΛΑΝΣ.
 • Διαμόρφωση πάρκου- παιδική χαρά στην πλατεία Ειρήνης.
 • Αξιοποίηση του εναπομείναντος εργοστασίου της ΒΕΤΛΑΝΣ.
 • Ολοκλήρωση των επεμβάσεων στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα (Β’ Φάση).
 • Ανακατασκευή και αξιοποίηση της κτιριακής ενότητας- κατοικίας «Μύλου Ματθαίου».
 • Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων-διαδρομών περιπάτου από τον χώρο θυσίας στους "Στουμπάνους" μέχρι το άλσος Αγίου Νικολάου.

 

Τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην κατεύθυνση της ενοποίησης του Αστικού Χώρου αγγίζουν τον Προϋπολογισμό των 16 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ και αυτά για τα οποία βρίσκονται στον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο ο Προϋπολογισμός τους φτάνει τα 8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

 

     Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ είναι ένα οραματικό σχέδιο που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε με μεγάλα και χρήσιμα έργα.  Με τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη ολοκληρώσει από το Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της Αράπιτσας και χρηματοδοτήθηκαν από το Γ’ Κ.Π.Σ., με τα έργα που ολοκληρώνουμε τώρα από το ΕΣΠΑ, αλλά και με τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε, καθώς και πιθανά έργα ιδιωτών, δημιουργείται ένα σημαντικό μονοπάτι μέσα στην πόλη. Είναι ένα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΞΟ εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης, το οποίο:

 • αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής του ποταμού
 • αξιοποιεί τα παλιά προβιομηχανικά και ανενεργά βιομηχανικά κτίρια
 • αναβαθμίζει την περιοχή και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών
 • συμβάλλει στην πολύπλευρη τουριστική ανάπτυξη και πρόοδο 
 • ενισχύει την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός