Τάσος Καραμπατζός
 • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος μας με υπευθυνότητα έχει προβεί σε έναν Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό αναφορικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής υλοποιώντας ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα με δράσεις και έργα που ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Ειδικότερα:

 1. ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ «ΠΛΑΚΕΝΙΑΣ». Μια νέα εποχή στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων ξεκίνησε με τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας. Την Τρίτη 13-8-2013, άρχισε η μεταφορά των απορριμμάτων από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπου προσέρχονται τα απορριμματοφόρα τα οποία μεταφέρουν τα αστικά απορρίμματα του διευρυμένου Δήμου (Νάουσα, Ανθέμια, Ειρηνούπολη). Στη συνέχεια, από τη χοάνη του ΣΜΑ γίνεται η μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα απευθείας σε ειδικά φορτηγά-κοντέινερ τα οποία αποθέτουν στον ΧΥΤΑ του ΕΣΔΑ Έδεσσας. 
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον νέο κανονισμό καθαριότητας με την υπ’ Αριθμ. Απόφαση 274/ 22-06-2011 (ανάρτηση ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1), ο οποίος γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την πιστή τήρησή του.
 3. Έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις σε όλα τα οχήματα στον όρχο του Δήμου μας.
 4. Έχει γίνει προμήθεια 200 νέων κάδων απορριμμάτων τριών ειδών (25.000€).
 5. Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το πλυντήριο κάδων του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαρίζει τους κάδους.
 6. Έχει θεσμοθετηθεί η νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της Νάουσας για την βελτίωση του κυκλοφοριακού φόρτου.
 7. Έχει κατασκευασθεί από τον Δήμο μας προσωρινός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη θέση «Πλακένια» για την μεταφορά των σκουπιδιών.
 8. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ Αριθμ. Απόφαση 227/23-05-2011 αποφάσισε για την χωροθέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην περιοχή «ΣΚΟΡΠΙΟΣ» της Τ.Κ. Μονοσπίτων.
 9. Για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στην ΕΥΔ Π.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ) έχει εκδοθεί η Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων  (Ε.Π.Ο.) η οποία έχει εκπονηθεί από της ΔΙΑΔΙΜΑ (Κοζάνης) για λογαριασμό του ΕΣΔΑ Ν. Ημαθίας.
 10. Έχει εγκριθεί με την Α.Π. 119254/ 10-5-2012 (ΑΔΑ: Β49Φ0-ΙΦ3) Απόφαση Ένταξης του ΕΠΠΕΡΑΑ  (ΕΣΠΑ) η αποκατάσταση των τριών ΧΑΔΑ του Δήμου μας στις περιοχές: «ΚΟΥΤΙΧΑ», «ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ» και «ΠΛΑΚΕΝΙΑ», έργο Προϋπολογισμού  2.399.985 ΕΥΡΩ.
 11. Έχει εγκριθεί με την Α.Π. 8186/ 16-10-2012 (ΑΔΑ: Β43Ε7ΛΛ-Π1Ω) Απόφαση Ένταξης η πρότασή μας για χρηματοδότηση της κατασκευής του Σ.Μ.Α. Νάουσας και της προμήθειας επιπλέον εξοπλισμού στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ), έργο Προϋπολογισμού  1.595.871,49 ΕΥΡΩ.
 12. Έχει εγκριθεί με την Α.Π. 119080/ 4-5-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΞΑΡ) Απόφαση Ένταξης του ΕΠΠΕΡΑΑ  (ΕΣΠΑ) η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων από τον Δήμο μας  με την αίτηση Α.Π.  30531/27-10-2011, έργο Προϋπολογισμού  1.512.900 ΕΥΡΩ.
 13. Έχει εκδοθεί μετά από αίτημα του Δήμου μας η Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 12278/2012 (ΦΕΚ 1440/ 2-5-2012) για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας.
 14. Έχει εκδοθεί μετά από αίτημα του Δήμου μας η νέα Κ.Υ.Α. με Αριθμ. οικ. 22158/2426 (ΦΕΚ Β’/1266/24-05-2013) «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ) για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας.
 15. Ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε συνεργασία με εργολάβο για την μεταφορά των απορριμμάτων (υπ’ αριθμ. 183/24-07-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 16. Έχουν διοργανωθεί ενημερωτικές ημερίδες προς αγρότες και συνεταιρισμούς με θέμα την διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Βρισκόμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού του τόσο σημαντικού αυτού προγράμματος το οποίο θα μειώσει κάθετα την παραγωγή  των σκουπιδιών στην πηγή τους.
 17. Ο Δήμος μας είναι από τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή της ανακύκλωσης των συσκευασιών πλαστικού, γυαλιού, χαρτιού.
 18. Έχει ήδη υλοποιηθεί (Απρίλιος 2012) ενημερωτική ημερίδα από τον Δήμο μας και σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας στη Δημοτική Ενότητας Ειρηνούπολης με θέμα ακριβώς την κομποστοποίηση- χουμοποίηση των απορριμμάτων.
 19. Έχει εκπονηθεί μελέτη για έγκριση στο Πράσινο Ταμείο πρόταση για την εφαρμογή του «Ολοκληρωμένου προγράμματος μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων της Νάουσας» με προμήθεια: 300 κάδων ανακύκλωσης (1.100 lt), 800 κάδων οικιακής κομποστοποίησης για κήπους/χωμάτινες αυλές (250-360 lt), 10 κάδων δημοτικής κομποστοποίησης για δημ. κήπους/πάρκα (800-1.100 lt), 1 απορριμματοφόρο όχημα αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3, 1 Υδροφόρο όχημα (χωρητικότητας 7m3 νερού) με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων & δρόμων.
 20. Μετά από κλήση πολιτών η Υπηρεσία αναλαμβάνει την συλλογή ηλεκτρικών συσκευών. Γίνεται προσπάθεια για επέκταση του προγράμματος αυτού.
 21. Σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων αλλά και γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του πνεύματος του εθελοντισμού.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός