Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ

Ως γενική αρχή της ανάπλασης του αστικού τοπίου με τον ανασχεδιασμό των πεζοδρόμων –ορθότερα, των ζωνών των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στις όχθες του ποταμού- τίθεται η σαφής διάκριση και ο προσδιορισμός του χαρακτήρα της όχθης, του γραμμικού δημόσιου χώρου, που ενώνει την πόλη με το ποτάμι συμπλέκοντας το αστικό με το φυσικό τοπίο σε μιαν αμοιβαία αλληλοδιείσδυση.

Σχηματικά και όχι περιοριστικά αναδείχθηκε μέσα από τα έργα η διατήρηση -και συμπλήρωση, των πεζοδρόμων στο λειτουργικά απαραίτητο πλάτος με σποραδικές διευρύνσεις (καθιστικά, αναψυχή, θέα), με τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξωραϊσμό, εμπλουτισμό και εξοπλισμό.

Στο πλαίσιο αυτό για κάθε επιμέρους περιοχή επέμβασης ελήφθησαν υπόψη:

  • Η ανακατασκευή, ανάπλαση ή αντικατάσταση, μερική ή καθολική, των προς τα πρανή στηθαίων.
  • Οι δαπεδοστρώσεις με κατάλληλα υλικά, χαράξεις και τρόπους στα τμήματα που διατηρούνται ή προστίθενται, ώστε να προάγεται η αρμονική συνολική (αισθητική, αντιληπτική, ακουστική κτλ.) σχέση των δυο όμορων, αντιθετικών σήμερα, τοπίων, του αστικού και του φυσικού.
  • Ο σχεδιασμός του ορίου ανάμεσα στο δίκτυο των πεζοδρόμων και τις παρόχθιες παρυφές του αστικού περιβάλλοντος με αποξηλώσεις υφισταμένων τσιμεντοστρώσεων, φυτεύσεις, αναθεώρηση των δαπεδοστρώσεων των ζωνών αυτών κτλ.
  • Ο σχεδιασμός του φωτισμού για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των επεμβάσεων και την ανάδειξή τους καθώς και της ύδρευσης (κρήνες, άρδευση) και της αποχέτευσης (ομβρίων κτλ.), όπου απαιτείται.
  • Ο σχεδιασμός νέων χρηστικών κατασκευών και η ανάπλαση ή ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων που παρεμβάλλονται στη γραμμικότητα των πεζοδρόμων.
  • Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβληματικών αστικών μετώπων, όπου αυτά παρεμβαίνουν και επηρεάζουν αντιληπτικά με τρόπο έντονο το περιβάλλον.
  • Ο αστικός εξοπλισμός χρήσης του δημόσιου χώρου (καθιστικά, κρήνες, καλάθια απορριμμάτων, πινακίδες ενημέρωσης, πληροφόρησης και αφισοκόλλησης, φωτιστικά κτλ.).

Οι επεμβάσεις μετέτρεψαν τον πεζόδρομο από άκαμπτο όριο της σχέσης μεταξύ πόλης και ποταμού σε ζωτική συναρμογή και φορέα σύνδεσής τους. Κατ’ επέκταση, το δίκτυο των παραποτάμιων πεζοδρόμων (σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις στην κοίτη ή τα πρανή του ποταμού – που αποτέλεσε αντικείμενο άλλου έργου) λειτουργεί ως συνδετήριο πλέγμα αλληλοεπικάλυψης των δύο διακεκριμένων τμημάτων της πόλης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός