Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΗΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ

Αποτελεί την ολοκλήρωση της κατασκευής της μεταλλικής πεζογέφυρας μήκους 60μ. περίπου, η οποία ένωσε τη βόρεια με τη νότια όχθη του ποταμού στην περιοχή «Μπατάνια». Το έργο διαμόρφωσης προχώρησε σημαντικά με προσεγμένες εργασίες διάνοιξης της κοίτης μέχρι και τη γέφυρα «Παπαγιάννη». Δημιουργήθηκαν φυσικές λίμνες σε δύο επίπεδα που ενώνουν τη ροή του ποταμού με μικρούς καταρράκτες. Επισημαίνεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη της κοίτης είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον (βράχοι, πωρόλιθοι, χώμα κλπ.). Ακόμη, ολοκληρώθηκε το έργο διαμόρφωσης με εργασίες στις φυσικές διαδρομές κατά μήκος της κοίτης και στο πρανές του ποταμού (προστατευτικά κάγκελα, φωτισμός, φύτευση θάμνων, δένδρων, λουλουδιών κλπ.).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός