Τάσος Καραμπατζός
 • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΕΟΙ, ΑΜΕΑ)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την δράση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής Ανάπτυξης της "ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ" μέσω του Γ' Κ.Π.Σ. και συνοπτικά περιελάμβανε:

 

Κατάρτιση ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων- μεταναστών) με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας από εξειδικευμένους φιλολόγους και ιστορικούς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΚΕΠΙΣ, σε παλιννοστούντες ομογενείς οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία αυτή από την ημέρα που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Παράλληλα δε, δόθηκαν γνώσεις για την ιστορία της πατρίδας τους ώστε να ενισχύσουν τους δεσμούς της με αυτήν.

Στόχος: η εξάλειψη σε μεγάλο βαθμό του προβλήματος της απομόνωσης των ανθρώπων αυτών, που προκαλείται από την αδυναμία τους να επικοινωνήσουν γραπτά και προφορικά με τους γηγενείς Έλληνες και η ένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

 

Επιμόρφωση στελεχών διοίκησης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα συνδυάζει την θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα Διοίκησης Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ με την πρακτική εφαρμογή αυτών, μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων και από εξάσκηση σε τουριστικές μονάδες που ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στην Διοίκηση Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής της Νάουσας
 • Επενδυτικές δυνατότητες στην περιοχή

 

Κατάρτιση στελεχών προβολής του παραδοσιακού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στην εκπαίδευση 15 ατόμων και στην επιμόρφωση τους, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν και να υποστηρίζουν την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος η απόκτηση γνώσεων για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενημέρωση για τις τεχνικές και τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών, για τα μέσα προώθησης, ενημέρωσης και προβολής και για να μπορούν να ενημερώνουν τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης, ξεναγώντας τους σε αυτήν, αναλύοντας την ιστορία της και ενημερώνοντας για τις δυνατότητες αναψυχής που παρέχει η ευρύτερη περιοχή της Νάουσας. Κατάρτιση σε θέματα σχετικά με:

 1. Την πολιτιστική παράδοση της πόλης,
 2. την ιστορία της πόλης και την βιομηχανική της παράδοση,
 3. της τεχνικές και τις μεθόδους του Μάρκετινγκ υπηρεσιών,
 4. τα μέσα προώθησης, προβολής και ενημέρωσης,
 5. λοιπές δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού (πχ. οδηγοί βουνού, κλπ.)

Κατάρτιση εργατοτεχνιτών για αναπλάσεις περιοχών

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στην εκπαίδευση 15 εργατοτεχνιτών και στην επιμόρφωση τους, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν και να υποστηρίζουν την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος η απόκτηση γνώσεων για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενημέρωση για τις τεχνικές και τις μεθόδους ανάπλασης δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος . Κατάρτιση σε θέματα σχετικά με:

1.      Την πολιτιστική παράδοση της πόλης,

2.      την ιστορία της πόλης και την βιομηχανική της παράδοση,

3.      τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της ανάπλασης δομημένου περιβάλλοντος (παραδοσιακά κτίρια)

4.      τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της ανάπλασης φυσικού περιβάλλοντος (παραποτάμια περιοχή, πάρκα, πλατείες κλπ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός