Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ / 289/ 23-07-2010) προσδιορίζονται οι βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ένταξης του Δήμου Νάουσας στο ευρύτερο αστικό σύστημα της Κεντρικής Μακεδονίας, καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι περιορισμοί στους όρους δόμησης καθώς  και η καλύτερη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση όλης της περιοχής και η βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νάουσας επικεντρώνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Ανάδειξη του ρόλου του Δήμου στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας και έξοδο από τη σημερινή στασιμότητα με την επεξεργασία νέου προτύπου χωρικής οργάνωσης και οικιστικής ανάπτυξης.
  • Ένταξη της περιοχής ως βασικού πόλου στον προτεινόμενο από το θεσμοθετημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πολιτιστικό άξονα Βεργίνας – Βαρβάρας – Βέροιας – Νάουσας.
  • Χωροταξική αναδιοργάνωση του ευρύτερου αστικού και αγροτικού χώρου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης: βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης της Νάουσας και ανάδειξη του βιώσιμου χαρακτήρα των μικρών οικισμών του πεδινού, ορεινού και ημιορεινού χώρου ως ανθρωπογενών πυρήνων αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης.
  • Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση του εκτεταμένου φυσικού περιβάλλοντος, των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης, των οικισμών και του περιαστικού χώρου.
  • Προσδιορισμός και καθορισμός στον χώρο των αναγκών σε σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες, καθώς και σε γη για μελλοντική οικιστική ανάπτυξη.
  • Προσδιορισμός των αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους υπερτοπικού επιπέδου, που θα αναδείξουν τον περιφερειακό ρόλο της Νάουσας, καθώς και επιπέδου τοπικών εξυπηρετήσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι στόχοι και τα σταθερότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός