Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η περιοχή του Αγίου Νικολάου είναι μια περιοχή εξαιρετικού κάλλους. Ο χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται και αποδίδεται όχι μόνο στο Άλσος καθ' αυτό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και στην διαδρομή από την πόλη μέχρι το άλσος. Η ανάγκη λοιπόν της διατήρησης του χαρακτήρα και της ομορφιάς της περιοχής, για προφανείς λόγους, περιλαμβάνει την ευρεία περιοχή και την διαδρομή.

Ο δρόμος Νάουσα - Άγιος Νικόλαος είναι περίπου 3.000 μέτρα, μετρημένος από την πλατεία.

Το τμήμα του δρόμου Νάουσα - Άγιος Νικόλαος από τον κόμβο των Εργατικών κατοικιών μέχρι το Parkingτου Αγίου Νικολάου είναι περίπου 2000 μέτρα, και αποτελεί τμήμα δημοτικής οδού Νάουσα - Άγιος Νικόλαος - Σέλι. Είναι τμήμα που διασχίζει την αγροτική περιοχή Μπλάνα, με μηλεόνες κατά κανόνα αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ημιαστικό, με εγκαταστάσεις βιομηχανικές - βιοτεχνικές, λίγες καθαρά αστικές, και ελάχιστες τουριστικού χαρακτήρα εκατέρωθεν.

Με την παρούσα μελέτη προτάθηκε η αναμόρφωση του τμήματος αυτού, από τον κόμβο των εργατικών κατοικιών μέχρι την είσοδο στο Άλσος, σε δρόμο αστικό, με κράσπεδα εγκιβωτισμού της ασφάλτου, με πεζοδρόμια περιπάτου, με ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο, και φωτισμό σε όλο του το μήκος. Επίσης με την παρούσα, προτείνεται η κατασκευή όλων των έργων υποδομής, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η περιοχή αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και είναι αναγκαία η πρόβλεψη και ύδρευσης και αποχέτευσης.Επίσης υπάρχει η πρόβλεψη συλλογής και απορροής των ομβρίων υδάτων με σύστημα αγωγών και φρεατίων.

Λεπτομερέστερα προτάθηκε η κατασκευή δρόμου μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση, πλάτους συνολικού 7.30 μέτρων (3.65 ανά κατεύθυνση), με κράσπεδα εκατέρωθεν 16 εκατοστά ύψους από το οδόστρωμα. Πεζοδρόμιο, αριστερά για τον ανερχόμενο, πλακόστρωτο, πλάτους 1.20 μέτρων. Σε επαφή με το δεξιό κράσπεδο και στο ύψος αυτού, κατασκευάζεται λωρίδα δρόμου για ποδήλατα, πλάτους 2.00 μέτρων στρωμένου με άσφαλτο. Στο ίδιο επίπεδο, σε επαφή με τον ποδηλατόδρομο και παράλληλα με αυτόν κατασκευάζεται πεζοδρόμιο πλάτους 1.80 μέτρων, στρωμένου με κυβόλιθο. Ο κυβόλιθος επιλέχθηκε διότι είναι υλικό αντιολισθηρό, σε πολλά χρώματα, με πολλές δυνατότητες για σχέδια, αλλά κυρίως διότι είναι υλικό που αίρεται εύκολα και χωρίς φθορές και ξαναχρησιμοποιείται χωρίς απώλειες. Υπάρχει έτσι η δυνατότητα να επέμβει κανείς εύκολα για να αποκαταστήσει βλάβες κάτω από πεζόδρομο διαστρωμένο με κυβόλιθο καθώς επίσης να κατασκευάσει οποιοδήποτε έργο, (καλωδίωση, τοποθέτηση αγωγών, συνδέσεις κλπ) με επανάχρηση του υλικού.

Επίσης τοποθετείται φωτισμός στην μια πλευρά του δρόμου επί του δεξιού πεζοδρομίου, επί στύλων ύψους 9.00 μέτρων, κατάλληλος να φωτίζει όλο το πλάτος του δρόμου.

Η κατασκευή των έργων υποδομής, γίνεται σαν να επρόκειτο για αστικό δίκτυο δρόμου, υπογείως κάτω από την λωρίδα των 2,00 μέτρων του ποδηλατόδρομου ή των πεζοδρομίων, έτσι ώστε ο κύριος δρόμος των 7.30 μέτρων να μην κλείνει ποτέ. Σ αυτό συμβάλλει αποφασιστικά και το σύστημα ποδηλατόδρομος - πεζοδρόμιο που κατασκευάζονται στο ίδιο επίπεδο, με συνολικό πλάτος 3.80 μέτρα και που θα χρησιμοποιείται ως ενιαία λωρίδα για στάθμευση επαγγελματικών οχημάτων και μόνο για εργασίες ή επισκευές ή συντήρηση των δικτύων, (π.χ. οχημάτων της ΔΕΗ του ΟΤΕ. της ΔΕΥΑΝ. πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα σκυροδέτησης σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων από τον δρόμο κλπ).

Τα δίκτυα υποδομής προτάθηκε να είναι διπλό δίκτυο αποχέτευσης κάτω από τα πεζοδρόμια, δίκτυο ύδρευσης στις δύο πλευρές του δρόμου κάτω από τα πεζοδρόμια, και τα υπόγεια δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ στα πεζοδρόμια επίσης. Έτσι ο δρόμος για τα αυτοκίνητα το πολύ να έχει εγκάρσιες τομές σύνδεσης των παρόδιων με τα δίκτυα και άρα πάντα θα είναι ανοικτός για την κυκλοφορία.

Ο δρόμος σημαίνεται κατάλληλα με πληροφοριακές και οδικές πινακίδες.

Η παρούσα μελέτη προέβλεπε την άρση περιφράξεων, που εισχωρούν στο πλάτος της τυπικής διατομής και την ανακατασκευή τους στην ίδια μορφή πλην στην κατάλληλη θέση.

Επίσης το ανάγλυφο του εδάφους επέβαλε την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του δρόμου, σε μήκος που προβλέπεται στις προμετρήσεις και στον προϋπολογισμό, που σε ύψος δεν ξεπερνά τα 1,30 μέτρα. Αυτό βέβαια είχε σαν προϋπόθεση την κατασκευή επιχωμάτων στο ίδιο μήκος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός